Kalite Politikası

Ürünlerimiz, işlemlerimiz ve hizmetlerimizde önce standartlar ve kalite en önde yer almaktadır.

Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikalarımızdaki üretim ve montaj işlemleri, deneyimli teknik kadromuzca uluslararası standartlara kalite prensipleri uyarınca, ISO-9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standartlarında yürütülmektedir.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Kurumumuzun tüm paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak;

 • Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamak ve müşteri şikâyetlerini etkin olarak ele almak,
 • Hızlı, erişilebilir, düşük maliyetli hizmetler sunmak,
 • Entegre yönetim sisteminin gerektirdiği şartlara uymak,
 • Yönetim sisteminin sürekli gelişimi ve iyileştirilmesini sağlamak ve bunları şeffaf bir yönetim anlayışı ile bütünleştirmek,
 • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmek,
 • Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmak,
 • Atıkları azaltmak, geri dönüşüm oranını artırmak, doğal kaynakların kullanımını azaltmak,
 • Enerjiyi verimli kullanmak, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımındaki payını artırmak,
 • Bilginin güvenliğini sağlamak ve bu kapsamda faaliyetler düzenlemek,
 • Sağlık-Emniyet-Çevre konularında komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak işbirliklerini artırmak,
 • Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmak,
 • Teknolojik gelişmeleri takip etmek, ürün/proseslerimizde tasarım ve geliştirme çalışmaları yapmak,
 • Uygulamalarımızda iç paydaşlarımızın katılımını sağlamak,
 • Uygulamalarımızda dış paydaşlarımıza karşı şeffaf olmak,
 • Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlamak, değerlendirmek, izlenmek ve gerektiğinde aksiyonlar almak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini minimize ederek veya ortadan kaldırarak tehditleri ve tehlikeleri elimine etmek,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite konularında yasal mevzuatları ve şartları takip etmek

ve çalışanlarımızdaki farkındalığı artırarak ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Sertifikalarımız

 • EN ISO 3834-2 Certificate by TÜV Austria
 • EN 1090-1:2009+A1:2011 - EN 1090-2:2018 Certificate of Conformity of the Factory Production Control by TÜV Austria
 • TS EN ISO 9001:2015 TÜV AUSTRIA Kalite Yönetim Sistemi
 • TS EN ISO 14001:2015 TÜV AUSRIA Çevre Yönetim Sistemi
 • TS EN ISO 45001:2018 TÜV AUSTRIA İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ES 101-C